Bioresonačno zdravljenje

Delovanje bioresonance na telo

Cilj bioresonančnega zdravljenja je podpreti, okrepiti in ponovno sprožiti regulacijske kroge v telesu. Pri terapiji bolnik in aparatura BICOM tvorita terapevtski regulacijski krog, podoben telesnemu regulacijskemu krogu.

Terapevtski regulacijski krog naredimo tako, da prek vhodnih elektrod, ki jih namestimo na specifične dele telesa, ujamemo frekvenčne vzorce. Aparat BICOM nato bolezenske frekvence spremeni v terapevtske frekvenčne vzorce in jih s pomočjo izhodnih elektrod vrne nazaj k pacientu. Terapevtski frekvenčni vzorci telesu pomagajo, da spet vzpostavi zdrave regulacijske kroge ter tako postopno zmanjša patološke frekvenčne vzorce.

 

Ziherlova 38, 1000 Ljubljana,