Jernej
Brodnik

mag. farm., bioresonančni terapevt, NLP coach

Že kot študent farmacije sem se temeljito seznanil z delovanjem človeskega organizma. Študij farmacije je obsegal zanimivo prepletanje medicinskih strokovnih znanj o posameznih boleznih in učinkoviti ter varni uporabi zdravil, ki so pogosto sestavni del sodobnega zdravljenja.

Po končani diplomi sem več kot 10 let nadgrajeval svoje strokovno medicinsko in farmacevtsko znanje ter sodeloval s kliničnimi strokovnjaki na področjih pulmologije, infektologije, dermatologije, revmatologije, nevrologije, psihiatrije itd. Natančneje sem spoznal, kako prepoznati določeno bolezen, kakšne so sodobne smernice zdravljenja ter kako v praksi pristopimo k zdravljenju z uporabo zdravil (antibiotikov, antirevmatikov, antihistaminikov, antiastmatikov, nosnih glukokortikoidov itd.) ter drugimi ukrepi za povrnitev zdravja.

Seveda sem ob tem bil priča tako uspehom klasične medicine kot tudi njenim omejitvam. To spoznanje me je vodilo v iskanje še drugih, učinkovitih načinov zdravljenja. V svetu je danes že uveljavljen t. i. celosten oziroma holističen pristop zdravljenja. Beseda holističen izvira iz grške besede holos, ki pomeni celostno ali popolno. V praksi to pomeni, da je človek celostno povezan tako z lastnim notranjim svetom kot tudi z zunanjim svetom. Holističen je zato vsak program zdravljenja, ki upošteva tako telesno kot tudi duševno in duhovno raven človeka. Verjamem, da medicina prihodnosti ne bo več temeljila predvsem na zdravljenju z zdravili, temveč na celostni obravnavi posameznika.

V okviru celostnega pristopa ima bioresonančno zdravljenje pomembno mesto kjer pri terapiji bolezenskega stanja s telesu lastnimi frekvenčnimi nihanji dosežemo aktivacijo naravnih samoozdravitvenih mehanizmov telesa in ponovno vzpostavitev zdravega funkcioniranja organizma.

 

»Individual diseases are not that relevant ... the most important things is to get body stronger so it can heal itself«

Usposabljanja na področju
bioresonančnega zdravljenja

Poleg osnovnega izobraževanja s področja bioresonančnega BICOM zdravljenja sem pridobil tudi mednarodna certifikata: Therapy systematic with patients and substances own frequency patterns in human medicine ter BICOM Kombinierte Testtechnik(BICOM KTT – 5 Elemente).

Usposabljanje za delo coacha

Po triletnem študiju nevrolingvističnega programiranja (NLP), ki ga imenujejo tudi študij celostne odličnosti, sem pridobil naziv profesionalnega NLP coacha. Praktične izkušnje sem nekaj let pridobival kot trener in predavatelj v poslovnem okolju. Ob tem sem nenehno skrbel za odličnost v profesionalni komunikaciji in osebnostno rast. Kot osebni coach spodbujam posameznika, da s pomočjo lastne ustvarjalnosti in sposobnosti, ki se skrivajo v vsakem od nas, poišče zanj najboljše rešitve. Prav na področju doseganja zdravja in kvalitetnega osebnega življenja za uspeh ni dovolj samo terapevtski pristop, temveč motiviran posameznik, ki bo pripravljen sprejeti in izvajati vse tisto, kar mu bo pomagalo do boljšega zdravja in zadovoljstva s samim seboj.

Pridobljena znanja in izkušnje vključujem v svoje delo in jih uspešno uporabljam pri celostni obravnavi posameznika. Težave ljudi poskušam obravnavati z različnih zornih kotov, njih pa vzpodbujam in motiviram, da lažje in hitreje dosežejo svoje cilje.

Sodelovanje z vami, naše skupne izkušnje, izmenjava idej in nasvetov ter odlični rezultati mi dajejo pogum in voljo za nadgrajevanje znanja ter energijo, da vam pomagam na poti zdravljenja.

 

Ziherlova 38, 1000 Ljubljana,